Xây dựng hạ tầng giao thông kỹ thuật

Công trình hạ tầng kỹ thuật là tất cả những cơ sở hạ tầng được xây dựng để phục vụ những nhu cầu thiết yếu của cư dân. Ở Việt Nam các công trình hạ tầng kỹ thuật có cái tên gần gũi và dễ hiểu hơn. Đó là điện – đường – trường – trạm. Hiện nay, theo đà phát triển của kinh tế – xã hội, hệ thống hạ tầng còn bao gồm hệ thống cung cấp nước và hệ thống xử lý rác thải, nước thải, hệ thống viễn thông.

Đa số các công trình hạ tầng kỹ thuật này là công trình xây dựng có quy mô lớn và được làm rất tỉ mỹ để có thể sử dụng lâu dài.